Ekumenaj Esperanto-Kongresoj EEK
de IKUE kaj KELI

La kongresa regularo
La listo de ĉiuj ekumenaj kongresoj
14a EEK 1999 Gliwice, Pollando, organizita de Stanislav MANDRAK kun Bernhard EICHKORN
15a EEK'2001 Zagreb, Kroatio, organizita de Marija BELOŠEVI? kun Bernhard EICHKORN
16a EEK'2003 Rimini, Italio, organizita de Duiglio MAGNANI kun Bernhard EICHKORN
17a EEK'2005 Piliscsaba, Hungario, organizita de Lajos KÓBOR kaj Eva FARKAS-TÁTAR.
18a EEK'2007 Pelplin, Pollando, organizita de Jadwiga WASIUK, Eduard KOZYRA kaj Bernhard EICHKORN
19a EEK'2009 Wroclaw, Pollando, alparolendaj personoj: Tereza POMARSKA kaj Bernhard EICHKORN

Pri la Ekumenaj Esperanto-Kongresoj responsas la Ekumena Komisiono
Prezidanto: Lajos Kobor, Fo u.61, 9484 Peresteg, Hungario, rete: esperanto<>mail.datanet.hu
Vicprezidanto: Bernhard EICHKORN, Romäusring 20, DE-78050 Villingen, fakse: +49 7721 8787 063
    rete: eichkorn.b<>t-online.de
La aliajn membrojn de la ekumena komisiono vidu en la kongresa regularo (supre) en ties lasta alineo.

Pri JET rigardu la tieajn informojn.