ENHAVO de ADORU, la tuta libro

Antaŭ-enhavaj tekstoj
p 8 -11: Salut-Vortoj ekde paĝo
p12 -16: Antaŭparolo kaj Enkonduko
p17 +18: Mallongigoj kaj Fontoj
001 - 005.17: Preĝoj
006 - 018: Matena - Tagmeza - Vespera Diservo
019 - 020: Litanioj  kaj Kalvaria Vojo
023 - 039.9: Liturgiaj Modeloj: Lima-Liturgio, Diservoj laŭ Taizé 024, Dia Liturgio de Sankta Krizostomo 034
Rom-katolikaj Mesoj 040:
040 - 045: Rito de la Meso
055 - 066: Mesoj por la Liturgia Jaro,  Mesoj en Ordinaraj Diman?oj,
067 - 087: aliaj okazoj kaj Funebrea Ceremonio 085
086 - 089: Luterana Diservo kun Sankta Manĝo 086, Reformita Diservo 087, Anglikana Diservo 089
090 - 097: Liturgio de la Horoj: Matena Laŭdo 090, Meza Horo 092, Vespro 094, Kompletorio 096
098 - 111: Sakramentoj 098
112 - 177: Kantoj: Taga Ciklo: Mateno 112, Tagmezo 134, ĉetabla Beno 137.1, Vespero 147
178 - 203: Liturgia Jaro: Advento 178
204 - 267: Kristnasko 204, Novjaro 254, Epifanio 257
268 - 313: Karesmo 268, Pasiono 284. Sankta Semajno 310
314 - 377: Paska Tempo 314: Ĉieliro 343, Pentekosto – Sankta Spirito 346, Triunuo 365
378 - 445: Eŭkaristio / Sankta Manĝo 378, Jesuo Kristo 393
446 - 571: Kristana Vivo: La?do, Adoro, Danko 446, Fido kaj Peto 489, Servo kaj Respondeco 533, Atesto kaj Misio 560
572 - 664: Pilgrimo 572, Unueco kaj Paco 588, Naturo kaj Medio 611, Medito 627, Morto kaj Eterna Vivo 642
665 - 703: Komuno de la Sanktuloj: Eklezio 665, Maria 674, aliaj Sanktuloj 696
704 - 809: Vorto de Dio 704,
704 - 749: Hebrea Biblio: Psalmoj, Psalmo-Kantoj -749;
750 - 809: Hebrea Biblio: aliaj Kantoj 780, Nova Testamento 790
810 - 839: Liturgiaj Kantoj:
(1a serio: Meso de la Mondo 041-049)
2a serio: Korea Meso 810
3a serio: Praga Meso 811
4a serio: Rondkanta Meso 813
5a serio: Germana Meso 814
6a serio: Palatinata Meso 823
7a serio: Meso kun Infanoj 832
8a serio: ĉeĥa Meso 839
840 - 915: Sankta Manĝo: Liturgiaj Elementoj
Eniro 840
Kyrie-Alvoko 860
Gloro-Himno 869
Antifonoj 879
Haleluja-Aklamoj 880
Kristo-Aklamoj 886
Kredo-Konfeso 887
Ofertoria Kanto 890
Sankta-Himno 891
Tablo-Preĝo 897
Patro Nia 898
Ŝafido de Dio 903
Beno 906
916 - 926.11: Suplemento, Diversaj Kantoj 916, Kromaj Tekstoj 923, Eta Flor-Bukedo el Aliaj Religioj 926